არომათერაპია
პროცედურის ხანგრძლივობა - 60 წთ.


სრულდება არომატული ზეთებით - ეფექტურია სხეულის და გონების

ღრმა რელაქსაციისთვის.